การพิจารณาเลือกคลินิกทำเลสิก

ทำเลสิคที่ไหนดี

สำหรับใครที่กำลังมองหาว่าจะทำเลสิคที่ไหนดีไม่ยากเลย เพียงแค่พิจารณาให้ถี่ถ้วนและรอบคอบโดยการค้นหาข้อมูลประวัติความเป็นมาของคลินิกนั้น ๆ หรือโรงพยาบาลนั้น ๆ ให้ครอบคลุม ไม่ใช่เพียงแค่การมองในการรักษาแค่การทำเลสิกเพียงเท่านั้น แต่ต้องมองว่าคลินิกแห่งนั้นมีการรักษาประเภทอื่นอีกหรือไม่ และมีผลการตอบรับการรักษาประเภทนั้น ๆ ที่ดีเฉกเช่นเดียวกับการทำเลสิกหรือเปล่า เพื่อประกอบการตัดสินใจและความเป็นมืออาชีพของคลินิกเหล่านั้น ซึ่งการที่เราจะมองหาสถานที่การทำเลสิคที่ไหนดีนั้น เราจะไม่พิจารณาจากเพียงแค่คลินิกเพียงเท่านั้น แต่เราจะต้องพิจารณาจากบุคลากรภายในคลินิกว่ามีความเป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในการให้การรักษามากเพียงใด 

การพิจารณาเลือกคลินิกทำเลสิก 

สถานประกอบการที่ดีจะต้องมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อคนไข้จะไม่ฝืนทำการรักษาในทุกกรณี หากคนไข้หรือผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทำการรักษา ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของการรักษา เช่น มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือผู้มีภาวะปัญหาสายตาที่มากเกินกว่าที่จะทำการรักษาได้หรือในผู้ป่วยที่มีการทานยาอันตรายที่เกี่ยวข้องกับบริเวณดวงตา หรือเกี่ยวข้องกับบริเวณที่ใกล้เคียงกับการรักษาทางแพทย์ของคลินิก จะต้องให้การปฏิเสธการรักษาโดยไม่ให้คนไข้มาเสี่ยงกับอันตรายจากการทำเลสิกหรือการรักษาในรูปแบบอื่น ๆ ทุกประการหรือควรให้คำแนะนำแก่คนไข้ด้วยความสุภาพ ซึ่งต้องเป็นคำแนะนำที่เป็นไปได้และเป็นข้อเสนอแนะที่ดีกว่าการเข้ารับการรักษาชนิดนี้ ที่คนไข้กำลังสนใจเพื่อประกอบการตัดสินใจและให้ข้อมูลเบื้องต้น ให้คนไข้ได้ไปค้นหาข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลจากทางแผนกอื่น ๆ เพิ่มเติม 

รวมทั้งควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนไข้ทั้งการดูแลตนเองการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ไม่สามารถทำการรักษาได้ในครั้งนี้ หรือการเตรียมความพร้อมดูแลตนเองเพิ่มเติมในจุดไหน เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ในครั้งต่อไปโดยให้เหตุผลกับผู้ที่มีประสงค์อยากจะทำการรักษาอย่างอ่อนน้อมและใช้เหตุผลในการเจรจาเพื่อให้คนไข้มีความเข้าใจและเห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้ เพื่อให้ไม่เป็นการสร้างความเสี่ยงหรือทำให้เกิดการเสียเวลากันทั้งสองฝ่าย โดยทีมแพทย์จะต้องมีจิตวิทยาทางการพูดคุย โดยไม่ให้คนไข้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือสูญเสียความมั่นใจในการเข้ารับการรักษาในครั้งหน้า ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นถือเป็นหน้าที่หลักหรือเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นหลักว่าสถานที่หรือคลินิกแห่งนั้นเหมาะสมที่จะเข้ารับการรักษาหรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ว่าควรจะทำเลสิคที่ไหนดี โดยจะทำให้คนไข้ตัดสินใจได้ด้วยตนเองด้วยความเข้าใจ