ความสำคัญของกล่องดอกไม้ที่ระลึก

กล่องดอกไม้

เมื่อเราไปเดินท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวในที่สาธารณะหรือในห้างสรรพสินค้าทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่มีของที่ระลึกมากมายให้เลือกสรร เป็นของที่ถูกเก็บเป็นความทรงจำว่าเคยมา ณ สถานที่แห่งนี้และเป็นสิ่งของแทนใจที่คู่รักหรือครอบครัวที่นิยมซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทมิตรสหาย อย่างเช่น กล่องดอกไม้ เป็นต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าแม้เราจะมาท่องเที่ยวมาพูดเพลินสนุกสนานแต่เราก็ยังไม่ลืมและยังคงนึกถึงบุคคลสำคัญของเรา 

ความสำคัญของกล่องดอกไม้ 

กล่องดอกไม้นั้นสามารถซื้อไปฝากเป็นของที่ระลึกสำหรับคนที่ยังไม่มีโอกาสได้มาสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เป็นของที่มีความสุภาพเป็นอย่างมาก มักจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชนชาติพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชนชนบท กล่องดอกไม้นิยมถูกจารึกแกะสลักตัวไม้ให้มีลวดลายชดช้อยสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ใช้ลายกนกหรือลวดลายต่าง ๆ ที่มีความประณีตวิจิตรจินดา เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกล่องดอกไม้กล่องนั้นเป็นอย่างมาก 

อีกทั้งยังสามารถตั้งราคาสินค้าให้มีราคาสูงกว่ากล่องดอกไม้ทั่วไปเพื่อนำเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำมาเป็นเงินที่นำไปพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นเงินที่กลับสู่ชาวบ้านให้เขาเหล่านั้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กล่องดอกไม้ที่ถูกจารึกแกะสลักอย่างสวยงามเมื่อนำไปมอบให้แก่ใครเป็นอันต้องประทับใจทุกรายด้วยความที่สินค้านี้เป็นสินค้าแฮนด์เมด ที่ทำด้วยมือ คงต้องมีความใส่ใจและเก็บรายละเอียดของชิ้นงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ชิ้นงานที่ได้มีความสวยงามในทุกรายละเอียดที่สามารถมองเห็นได้หรือทุกสัมผัส 

การทำกล่องดอกไม้สำหรับชุมชนพื้นเมืองนั้นอาจเป็นกระบวนการทำที่ยากและลำบากกว่าการทำด้วยเครื่องจักรตามโรงงานหรือสินค้าที่ถูกผลิตทั่ว ๆ ไป ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยถ้าหากเราไปท่องเที่ยวแล้วเราอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านเพื่อให้มีเงินไปพัฒนาหมู่บ้านของตนเองหรือพัฒนาวัฒนธรรมของไทยให้สืบต่อไป เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นการกระตุ้นผลตอบรับที่สนใจในการเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้และนำไปบอกต่อเพื่อชักชวนให้ผู้อื่นสนใจและซาบซึ้งกับชิ้นงานสุดประณีตเหล่านี้พร้อมทั้งเต็มใจที่จะให้ความสำคัญกับสินค้าของไทยด้วยหัวใจที่แท้จริงและยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชนนั้น ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนใกล้เคียงชุมชนที่สามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปให้เป็นสินค้าที่มีมูลราคาหรือปรับใช้เพื่อเพิ่มอาชีพให้กับชาวบ้านและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าท้องถิ่นไทย