จป วิชาชีพ คืออะไร หน้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างไรและการอบรม จป วิชาชีพ

อบรม จป วิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป มีด้วยกันหลายระดับ หนึ่งในนั้นก็คือ จป วิชาชีพ คือตำแหน่งที่ใครหลายคนคุ้นหู หรือเคยได้ยินกันบ่อย แต่ทุกคนรู้ไหมว่า จป วิชาชีพ คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องรับผิดชอบ จริงๆ แล้ว จป วิชาชีพ คือสาขาวิชาชีพแบบไหนกันแน่ และการอบรม จป วิชาชีพ ต้องทำอย่างไร สามารถอบรมได้ที่ไหน วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์ไว้แล้ว ถ้าอยากรู้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลย

จป วิชาชีพ คือ

จป วิชาชีพ ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความรปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Safety Officer) หน้าที่โดยหลักๆ ก็คือดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ควบคุม ดูแล ให้ลูกจ้าง นายจ้างปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย

โดยสรุปหน้าที่ความรับผิดชอบขอบ จป วิชาชีพ

  • วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้อันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยแก่นายจ้าง
  • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย
  • ประเมินการปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
  • ตรวจสอบ หาสาเหตุ วิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญใจ อันเนื่องมาจากการทำงาน
  • เก็บรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน เพื่อเสนอแนะการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญใจ อันเนื่องมาจากการทำงาน แก่นายจ้าง
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

รู้หรือไม่ว่า จป ทุกระดับไม่ว่าจะเป็น จป ระดับหัวหน้างาน จป ระดับบริหาร จป ระดับเทคนิค จป ระดับเทคนิคขั้นสูง และ จป วิชาชีพ มีเพียงแค่ จป ระดับวิชาชีพเท่านั้น ที่ไม่สามารถได้มาจากการอบ จป วิชาชีพ เพียงอย่างเดียว แต่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น และในสถานประกอบการที่มีพนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มี จป วิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน

การอบรม จป วิชาชีพ สามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ไหน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถจัดอบรม จป ได้ อบรมในหลักสูตรที่เป็นสากล  บางหน่วยงานมีการจัดอบรมออนไลน์ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เข้ารับการอบรม เช่น อบรม จป วิชาชีพ ผ่านแอปพลิเคชันซูม

ทั้งหมดนี้ ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ จป วิชาชีพ และการอบรม จป วิชาชีพ หวังว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้น จป วิชาชีพ คือตำแหน่งสำคัญ หากกิจการใดที่เข้าข่าย แต่ไม่มี จป วิชาชีพ จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2554 หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 และมาตรา 16 หรือมาตรา 32 นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ