บริษัทรับก่อสร้าง vs ผู้รับเหมา ต่างกันอย่างไร? 

บริษัทรับก่อสร้าง

ในปัจจุบันมี บริษัทรับก่อสร้าง ที่เป็นหนึ่งในตัวเลือกแทนการจ้างผู้รับเหมา เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างมากขึ้น เพราะในเรื่องของคุณภาพและราคาที่เหมาะสม มีการให้บริการที่ครบวงจร และที่สำคัญคือมีความน่าเชื่อถือกว่า แต่ถ้าหากผู้ว่าจ้างมีเรื่องของ ‘งบประมาณ’ เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็อาจจะต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเลือกใช้บริการรูปแบบใด ให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้ครอบคลุมมากกว่า 

ความแตกต่างของ บริษัทรับก่อสร้าง vs ผู้รับเหมา 

หากคุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่าจะเลือก ผู้รับเหมา หรือ บริษัทรับก่อสร้าง เราได้ยกความแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบ มาให้คุณได้พิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจ้าง ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง? ไปติดตามพร้อม ๆ กันเลย 

รูปแบบการทำงาน 

1. ผู้รับเหมา ขั้นตอนการทำงานค่อนข้างน้อย ไม่ยุ่งยาก แต่ในส่วนของระบบการทำงานไม่ชัดเจน คนหนึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง เนื่องจากมีทีมงานน้อย ประสานงานกันง่าย 

2. บริษัทรับก่อสร้าง มีการทำงานอย่างเป็นระบบ แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีความเป็นมืออาชีพ เนื่องจากใช้เอกสารเป็นหลักฐาน หากเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

การติดต่อประสานงาน 

1. ผู้รับเหมา คุยงานค่อนข้างง่าย เป็นกันเอง ไม่ค่อยมีเอกสารหลักฐานอะไร ส่วนใหญ่จะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้สำหรับติดต่องาน  

2. บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มีความน่าเชื่อถือ มีสำนักงาน และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง สามารถเช็กข้อมูลของบริษัทได้ 

ความใส่ใจในการทำงาน 

1. ผู้รับเหมา เนื่องจากราคาถูก เป็นลักษณะใช้เวลาทำงานแลกกับค่าแรง ผู้รับเหมาจึงจะต้องรีบทำงานให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อประหยัดค่าแรงช่าง และจะได้ไปรับงานที่อื่นต่อได้ ดังนั้นผู้ว่าจ้างจึงจำเป็นจะต้องตรวจสอบงานอย่างละเอียด ‘ด้วยตัวเอง’ 

2. บริษัทรับก่อสร้าง ขึ้นว่าชื่อว่า ‘บริษัท’ ย่อมมีการรับประกันผลงาน ดังนั้นก่อนส่งมอบงาน มักจะมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบ ทำให้ผู้ว่าข้างได้งานที่มีคุณภาพมากกว่า 

ราคารับเหมาก่อนสร้าง 

1. ผู้รับเหมา ราคาถูก แต่ทีมงานที่มีมักไม่ครบตามสายงาน จึงอาจจะต้องจ้างผู้รับเหมาช่วงอีกครั้ง ในสายงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญ 

2. บริษัทก่อสร้าง ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะสูงในการจ้างผู้รับเหมาที่เป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสายงาน 

จากรายละเอียดเมื่อข้างต้น ผู้ว่าจ้างหลายคนคงเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่า ความแตกต่างระหว่างผู้รับเหมาและ บริษัทรับก่อสร้าง ทั้ง 2 รูปแบบต่างมีข้อดีเป็นของตนเอง ส่งผลให้การเลือกใช้บริการต่างกันออกไปด้วย ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้บริการในรูปแบบไหน มีงบประมาณจำกัดหรือไม่ รวมถึงงานต้องการความเรียบร้อยมากเพียงใด ซึ่งในส่วนนี้คุณจำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจว่าจ้าง เพื่อป้องกันงบประมาณที่บานปลายเกิดความจำเป็น หรือลดโอกาสที่จะต้องจ้างช่างซ้ำซ้อน เนื่องจากงานที่ได้รับมอบไม่มีประสิทธิภาพ