อบรมการทำงานบนที่สูง คืออะไร นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง มีประโยชน์อย่างไร

อบรม การ ทำงาน บน ที่ สูง

การทำงานบนที่สูง มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ หากเกิดความประมาทและปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ถูกวิธี ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงไม่มีมาตรการป้องกันการทำงานบนที่สูงด้วย อบรมการทำงานบนที่สูงคืออะไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรจากการอบรม รวมถึงอบรมการทำงานบนที่สูงแล้วสามารถนำไปทำงานอะไรได้บ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนมาคำตอบและไขข้อข้องใจไปพร้อมกัน

อบรมการทำงานบนที่สูงคืออะไร

อบรมการทำงานบนที่สูง เป็นการจัดอบรมตามกฎหมายการทํางานบนที่สูงในปี พ.ศ. 2564 โดยผู้ที่ทำงานบนที่สูง นายจ้างจะต้องส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูง เพื่อให้การเริ่มงานเป็นไปอย่างปลอดภัย ลูกจ้างจะมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถทำงานบนความเสี่ยงนั้นได้ หากนายจ้างคนไหนไม่ปฏิบัติตามจะถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย พรบ. 2554

หลักสูตรการทำงานบนที่สูง พนักงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ต้องใช้สำหรับการทำงานบนที่สูงเพื่อป้องกันการตกลงมาจากที่สูงและฝึกการสวมใส่อุปกรณ์ PPE เหล่านั้นในภาคปฏิบัติ การฝึกใส่เข็มขัดนิรภัย การใส่หมวกนิรภัย ฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงชนิดต่างๆ โดยมีอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ในการทำงานบนที่สูงคอยกำกับดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิด

อบรมการทำงานบนที่สูงมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

  • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงข้อกฎหมายของการทำงานบนที่สูง
  • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยจากการตกจากที่สูงได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้ทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
  • พนักงานที่ผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันว่าผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูง ก่อนเริ่มทำงาน

อบรมการทำงานบนที่สูงสามารถนำไปใช้ทำงานอะไรได้บ้าง

  • ผู้ที่ผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงสามารถทำงานบนหลังคาได้
  • สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ
  • สามารถทำงานบนที่สูงโครงสร้างต่างๆ ได้ทั่วไป
  • พนักงานสามารถทำงานบนที่สูงติดตั้งซ่อมแซมบำรุงโซล่าเซลล์

ทั้งหมดนี้ ก็คือ การอบรมการทำงานบนที่สูงคืออะไร การทำงานบนที่สูงสามารถนำไปปฏิบัติงานอะไรได้บ้างและมีประโยชน์อย่างไร การทำงานบนที่สูงนั้นจำเป็นต้องผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและหามาตรการป้องกันต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่เราเอามาใช้ในวันนี้หวังว่าจะไขข้อข้องใจของใครหลายคนที่เกิดคำถามและทำให้หลายๆ คนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการทำงานบนที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้างจะต้องส่งลูกจ้างที่ปฏิบัติงานบนที่สูงเข้ารับการอบรม มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้านความปลอดภัย