เครื่องคัดข้าวสาร ราคาเท่าไหร่ ดียังไง มาดูกัน

เครื่อง คัด ข้าวสาร ราคา

ข้าวไทยถือได้ว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและประเทศไทยของเราก็มีประวัติศาสตร์ด้านการปลูกข้าวมาอย่างยาวนาน แต่ในระยะหลังผู้ค้าข้าวต้องเผชิญการแข่งขันสูงในตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพข้าวและราคาข้าว ดังนั้นผู้ประกอบการต้องหาวิธีการเพิ่มผลผลิตให้ได้เป้าหมายและยกระดับคุณภาพข้าวให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล จึงทำให้เครื่องคัดข้าวสารเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวและให้ได้เม็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานคุณภาพดี โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนหลายคนในการคัดแยก ช่วยประหยัดต้นทุนและประหยัดเวลา เครื่องคัดแยกข้าวดียังไง เครื่องคัดข้าวสารราคาเท่าไหร่ มาดูกัน

  • ช่วยลดต้นทุน

เครื่องคัดข้าวสารช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงาน ทำให้ได้ผลผลิตเยอะขึ้น แต่ใช้ต้นทุนน้อยลง

  • ประหยัดเวลา

เครื่องคัดข้าวสาร ช่วยประหยัดเวลาสามารถคัดคุณภาพของข้าวได้อย่างรวดเร็ว และสามารถคัดแยกได้ครั้งละมากๆ

  • ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี

เครื่องขัดข้าวสารทำให้ได้ข้าวคุณภาพดี ไร้วัชพืชหรือสิ่งเจือปน ไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้า เศษไม้ เศษดิน  ฯลฯ

  • เพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขัน

เครื่องคัดข้าวสารช่วยเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขัน เมื่อได้ข้าวเกรดดีหรือมีคุณภาพดี ก็จะสามารถสู้กับคู่แข่งหรือตั้งราคาสูงได้

เครื่องคัดข้าวสาร ราคาเท่าไหร่

เครื่องคัดแยกข้าวสารมีหลากหลายราคา เพราะมีหลายรุ่น หลายยี่ห้อและหลายขนาด โดยมีตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น หลักแสน หลักล้านเลยก็มี สำหรับเครื่องคัดแยกข้าวสารในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เครื่องคัดแยกข้าวสารที่ได้รับความนิยมมีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ เครื่องคัดแยกขนาดระบบสั่นและเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ หากเป็นเครื่องแยกขนาดระบบสั่นจะเป็นอุปกรณ์การร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพ สามารถคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่นกรองและแยกข้าวได้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ช่วยประหยัดและคุ้มค่า เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องคัดแยกข้าวเพื่อแปรรูปหรือใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆ สำหรับเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพไม่ทำให้เม็ดข้าวเต็มเสียหายด้วยระบบสั่นแบบชั้นกรองคู่ เพื่อกรองและแยกขนาดมีความแม่นยำในการคัดกรองสูง มีประสิทธิภาพสามารถกำจัดฝุ่นและสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปนมากับผลผลิตได้ด้วย

ครื่องคัดข้าวสาร ราคาเท่าไหร่ ดียังไง หวังว่าทุกคนคงได้คำตอบแล้ว นอกจากปัจจัยราคาที่ต้องนำมาพิจารณาจะต้องพิจารณาถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องขัดข้าวสารด้วย เครื่องขัดข้าวสารที่มีราคาถูกไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง ในขณะเดียวกันเครื่องคัดข้าวสาร ราคาแพง ก็อาจไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ ดังนั้น จะต้องเลือกให้ดี เลือกยี่ห้อที่เชื่อถือได้ สั่งซื้อจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้เท่านั้น มีการรับประกันอย่างดี