เหตุการณ์หลังการคลายล็อคดาวน์

รับสมัครพนักงาน

เศรษฐกิจของเรากำลังย่ำแย่มีหลายหลายคนกำลังอยู่ในสภาวะโดนจ้างให้ออกจากงานหรือโดนปลดออกจากงานแบบสายฟ้าแลบอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว เตรียมใจในการขยับขยายหาที่ทำงานใหม่ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในวงกว้าง โดยเฉพาะการที่รัฐบาลออกมาประกาศให้มีการล็อคดาวน์ ปิดประเทศหรือยุติการให้บริการหรือการเปิดต้อนรับลูกค้าในบางธุรกิจ ที่อาจต้องมีการติดต่อสื่อสารพบปะกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่กำลังแพร่ระบาดอย่างควบคุมไม่ได้ แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการเปิดล็อกดาวขายล็อคจากที่ปิดมานานที่ทางรัฐบาลได้ประกาศให้สถานที่หรือแหล่งบริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถให้บริการได้ตามปกติแล้ว แต่อาจอยู่ภายใต้ช่วงระยะเวลาที่กำหนด 

มีหลายหลายบริษัทที่เริ่มมีการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาเพื่อทดแทนอัตราพนักงานที่โดนเลิกจ้างหรือมีการลาออกจากงานไปจากความตื่นตระหนกกังวลเกี่ยวกับการแพทย์ระบาดของโรคภายในพื้นที่เสี่ยง ทำให้หลายหลายบริษัทขาดพนักงานในหลายหลายตำแหน่งซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าหรือติดขัดได้ซึ่งเมื่อจะต้องมีการรับสมัครพนักงานใหม่เพิ่มเข้ามาก็เป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องสรรหาบุคคลอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้พนักงานที่ตอบโจทย์ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานชำนาญซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้คัดกรองพนักงานใหม่ใหม่มาทดแทนอัตราพนักงานเดิมที่อาจยังทำงานมีปัญหาหรือมีการนำคนใหม่ ๆ เข้ามาแก้ปัญหาเดิม ๆ ที่อาจจะยังไม่เคยได้ถูกรับการแก้ไขหลายที่เลือกที่จะรับสมัครพนักงานที่มีอายุน้อยหรือเป็นเด็กจบใหม่แลกกับการสูญเสียต้นทุนค่าจ้างที่ไม่มากนัก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในขณะที่ยังฟื้นตัวอยู่ยังคงทรงตัวกับสถานการณ์การเงินในปัจจุบันไม่ได้ มีหลากหลายที่มากที่รับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาแต่พยายามกดขี่เงินเดือนพนักงานหรือให้พนักงานหนึ่งคนแบกรับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักหลายอย่างเกินกำลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและจะส่งผลเสียในระยะยาวทั้งต่องานและต่อสภาพจิตใจของพนักงาน ดังนั้นในฐานะของผู้ว่าจ้างที่ดีจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงานหรือลูกน้องภายในองค์กร ให้ความเท่าเทียมกันและให้สิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจและรับฟังความคิดเห็นของทุกคน ไม่ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ แต่ใช้เหตุผลเป็นหลัก รวมทั้งควรให้ผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างหรือสวัสดิการที่เหมาะสมต่อโครงสร้างของบริษัทและเหมาะสมต่อเนื้องานหรือปริมาณงานที่ทำผู้ว่าจ้างแจกจ่ายให้แก่พนักงานตำแหน่งทำ รวมทั้งไม่นำสถานการณ์ความย่ำแย่ในปัจจุบันไปซ้ำเติมโดยปลดพนักงานหรือลดจำนวนคนในสภาวะที่ทุกคนต่างเดือดร้อนอย่างเช่นตอนนี้แต่ให้ช่วยกันประคับประคองทั้งตัวธุรกิจเองและพนักงานให้สามารถรอดปลอดภัยทั้งคู่