ข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

บริษัทส่งพัสดุ

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบันมีความกังวลใจและต้องแบกรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการขนส่งสินค้ามาเป็นระยะเวลายาวนานจากการขนส่งที่ไม่ทะนุถนอมสินค้าหรือไม่ได้ใส่ใจในการขนส่งมากเท่าที่ควร ทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องรับผิดชอบกับสินค้าที่เกิดตำหนิและเกิดการชำรุดทรุดโทรมจากการกระแทกหรือการขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าก่อนถึงมือลูกค้าอย่างบ่อยครั้ง ทางกฎหมายจึงมีการรองรับและช่วยเหลือทางด้านพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยการมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสินค้าเพื่อให้ทางบริษัทส่งพัสดุจะต้องมีส่วนรับผิดชอบหากสินค้ามีการกระทบกระเทือนหรือมีความผิดปกติที่เกิดจากการขนส่ง

            รวมทั้งสินค้าสูญหายจะต้องเป็นความรับผิดชอบของบริษัทส่งพัสดุ โดยจะต้องมีการนำหลักฐานมายื่นให้แก่กันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของทุกฝ่าย ทั้งนี้เมื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือใครก็ตามที่ต้องการจะดำเนินการส่งสินค้าผ่านบริษัทส่งพัสดุจะต้องมีการเลือกสรรบริษัทที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสินค้าของลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดส่งอย่างรวดเร็วโดยสินค้าที่ถึงมือลูกค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกันกับสินค้าที่แม่ค้าเพิ่งเริ่มต้นส่งไป

ความสำคัญของข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

            ในส่วนของแม่ค้าจะต้องมีการห่อวัสดุพิเศษที่ช่วยกันกระแทกไม่ว่าจะเป็นกระดาษโฟม กระดาษฝอยหรือบับเบิลแอร์กันกระแทก ซึ่งเป็นวัสดุที่ช่วยรองรับแรงกระแทกจากรอบทิศทางที่อาจเกิดกับสินค้าให้เสียหายได้โดยไม่ส่งผ่านแรงดังกล่าวไปถึงตัวสินค้า แต่จะเป็นตัวรับแรงที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเอาไว้และช่วยทุเลาเบาแรงไม่ให้สินค้าสูญเสียสภาพจากเดิมจากที่เป็นอยู่ รวมทั้งมีการปิดผนึกกล่องพัสดุอย่างแน่นหนามิดชิด พ่อค้าแม่ค้าควรทำการล็อกสินค้ากับกล่องพัสดุไม่ให้สินค้าเคลื่อนที่ได้ง่ายและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากนั้นเลือกบริษัทส่งพัสดุที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานในการส่งมีการคัดกรองพนักงานที่จะจัดส่งสินค้าที่สามารถไว้วางใจได้และในส่วนของบริษัทส่งพัสดุเอง มีการจัดตั้งกฎระเบียบของการจัดสินค้าที่จะสามารถจัดส่งผ่านบริการของบริษัทได้ โดยสินค้านั้น ๆ จะต้องไม่มีมูลค่าที่สูงจนเกินไป

            หากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงมากจะต้องมีการซื้อประกันสินค้าเพิ่มเติม เนื่องจากทางบริษัทขนส่งมีจำนวนวงเงินการรับประกันที่จำกัดอาจไม่ครอบคลุมต่อราคาของสินค้า ผู้ส่งจึงควรจะซื้อประกันสินค้าเพิ่มเติมเพื่อให้วงเงินครอบคลุมกับสินค้านั้น ๆ และเพื่อความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตก็เป็นสิ่งต้องห้ามที่บริษัทส่งพัสดุกำหนดเอาไว้ว่าห้ามจัดส่งสิ่งของประเภทเหล่านี้โดยเด็ดขาด เนื่องจากการเดินทางเป็นไปได้ยากและไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายหรือการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจส่งผลเสียให้สัตว์เหล่านี้เสียชีวิตได้ จึงต้องตั้งกฎระเบียบข้อตกลงก่อนการจัดส่งทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อสินค้าและเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการให้บริการ