2 คุณสมบัติพิเศษในการเลือกซื้อเป้อุ้มเด็ก

เป้อุ้มเด็ก

สำหรับเป้อุ้มเด็กนั้น หากจะต้องมีการเลือกซื้อ ควรจะคำนึงถึง 2 คุณสมบัติ ดังนี้ ประการแรกจะต้องมีน้ำหนักเบาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะหากเป้อุ้มเด็กมีน้ำหนักที่สูงมีน้ำหนักมากเกินความจำเป็น จะทำให้เกิดความเมื่อยล้าลำบากและเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานค่อนข้างมาก รวมทั้งยังอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ปกครองในระยะยาวอีกด้วย เนื่องจากในขณะใช้งานนั้นจะต้องใช้เป้อุ้มเด็กนี้ในการพยุงร่างกายของเด็ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรองรับตัวน้ำหนักของเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำเด็กเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กันให้มีความคล่องตัวและความสะดวก ซึ่งตัวน้ำหนักของเด็กนั้นค่อนข้างมากพออยู่แล้วหากจะต้องมาแบกรับน้ำหนักของเป้อุ้มเด็กเพิ่มเติมเข้าไปอีก 

อาจสร้างความปวดเมื่อยล้าหรืออาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณที่จะต้องรองรับน้ำหนักในขณะพยุงตัวเด็กไปพร้อมพร้อมกัน ซึ่งจะเป็นผลเสียเรื้อรังและเป็นปัญหาสุขภาพที่อาจจะรักษาได้ยากหรือไม่มีทางรักษาได้เลยในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างความทุกข์และทรมานให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เป็นสาเหตุหลักของอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังกระดูกทับเส้นประสาทหรืออาการต่าง ๆ ที่ผ่านจากการแบกรับน้ำหนักค่อนข้างมากเป็นระยะเวลานานนานที่ตำแหน่งเดิม ๆ ซ้ำไปมาของเจ้าตัวน้อยที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นทุกวัน ๆ ตามการเจริญเติบโตของร่างกาย ก็ถือว่าหนักมากเพียงพอแล้วหากผู้ปกครองเลือกผลิตภัณฑ์เป้อุ้มเด็กที่มีน้ำหนักสูงอีก คงจะเอามาเป็นภาระมากกว่าที่จะเอามาเป็นประโยชน์  

ดังนั้นจะเลือกซื้ออุปกรณ์หรือสินค้าที่ใช้ในการพยุงตัวเด็กไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของผู้ปกครองควรจะมีการทดลองสะพายตั้งแต่ตอนเลือกซื้อว่ามีน้ำหนักเหมาะสม และมีความคล่องตัวคล่องแคล่วในการขยับเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่ คุณสมบัติของเป้อุ้มเด็กที่ควรจะคำนึงถึงประการที่สองนั่นก็คือความแข็งแรงอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ว่าน้ำหนักตัวเด็กมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ วันและเด็กแต่ละคนนั้นมีการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ของผู้ปกครองและความรวดเร็วในการเจริญเติบโตของตัวร่างกายเด็กเอง ดังนั้นเมื่อผู้ปกครองจะต้องพยุงแบกรับน้ำหนักของเด็กเป็นเวลานาน ๆ เป้อุ้มเด็กจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะต้องรองรับน้ำหนักตัวของเด็กอยู่ตลอด จึงต้องมีความแข็งแรงมั่นคงไม่ขาดหลุดง่ายซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวเด็กได้ ในขณะที่ถูกผู้ปกครองสะพายเอาไว้ 

นอกจากนี้ยังควรมีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศและสามารถใช้งานได้ยาวนาน ถูกทำด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ถูกทักทอด้วยเส้นใหญ่ที่แข็งแรงมั่นคง ไม่ทำให้เกิดอาการร้อนหรืออับชื้น มีการระบายอากาศได้ดี เป็นเนื้อผ้าพิเศษ ที่เมื่อถูกสัมผัสกับผิวหนังของเด็กแล้วไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง